Materiały

Nasz program obejmuje 17 materiałów standardowych.

  ACM kauczuk akrylowy
  BR kauczuk butadienowy 
  CR kauczuk chloroprenowy 
  CSM kauczuk chlorosulfonopolieterowy
  EPDM terpolimer etylen/propylen/dien
  FEP tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen
  FFKM kauczuk perfluorowy
  FKM kauczuk fluorowy
  FPM kauczuk fluorowy
  FVMQ kauczuk fluorosilikonowy
  HNBR uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy 
  MVQ kauczuk silikonowy
  NBR kauczuk akrylonitrylo-butadienowy
  NR kauczuk naturalny 
  PA poliamid 
  PTFE politetrafluoroetylen
  VMQ kauczuk silikonowy
   

home