Naszymi odbiorcami są:

 • przemysł samochodowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • energetyka
 • górnictwo
 • elektronika
 • ogrzewnictwo
 • gazownictwo
 • technika medyczna
 • pneumatyka
 • przemysł chemiczny
 • producenci armatur
 • hydraulika
 • przemysł budowy maszyn
 • ochrona środowiska
 • przemysł lotniczy

Home